Reinen som verdensarv

I Alta finnes noen av de flotteste helleristningene i Norge som forteller om forhistorisk menneskelig aktivitet fra jeger- og fangstfolk i nordområdene.

I Alta finnes noen av de flotteste helleristningene i Norge som forteller om forhistorisk menneskelig aktivitet fra jeger- og fangstfolk i nordområdene. Avbildningen av rein utgjør en stor del av bergkunsten her. Bergkunsten i Alta ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste i 1985, melder Riksantikvaren på sine hjemmesider:

Helleristningene ble laget for ca. 6000–2000 år siden, og består av ca. 6000 helleristninger og 50 hellemalerier fordelt på fem områder i bunnen av Altafjorden; Hjemmeluft, Kåfjord, Storsteinen, Amtmannsnes og Transfarelv - som kun har hellemalerier.

Motivene viser et dyreliv som omfatter rein, elg, bjørn, hund/ulv, rev, hare, gjess, ender, svane, skarv, kveite, laks, og hval. Den viser en del av menneskenes trosforestillinger og ritualer, og de var trolig elementer i myter eller historier. Men de forteller også om omgivelsene og det ressursgrunnlaget som var til rådighet, gjennom det utvalget av dyreliv som ble avbildet på berget.

Les mer her.

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: