Nok et krav til Nussir

Hvor mange kubikkmeter eller tonn har Nussir planlagt å ta ut fra kobbergruven i Kvalsund? Direktoratet for mineralforvaltning er ikke sikker. Nussirdirektør Øystein Rushfeldt er langtfra imponert over direktoratets evne til å lese egne tabeller. (Foto: Nussir og Linda Storholm).
Miljødirektoratet ber Nussir ASA validere den strømmodellen som er brukt i undersøkelsene av Repparfjorden.

Miljødirektoratet ber Nussir ASA validere den strømmodellen som er brukt i undersøkelsene av Repparfjorden. 

Nussir ASA har søkt om tillatelse til å anlegge sjødeponi i Repparfjorden for å deponere avgangsmasser fra planlagt gruvedrift i Kvalsund kommune. Søknaden behandles etter forurensningsloven og er nå til behandling hos Miljødirektoratet. 

Tredjepartsvurderinger er gjort

Akvaplan-Niva har på oppdrag fra Nussir ASA gjennomført undersøkelser av strømforholdene i fjorden. For å sikre et godt beslutningsgrunnlag engasjerte direktoratet to andre konsulentselskaper, DNV GL og Sintef, til å gjøre tredjepartsvurderinger av rapporten. Nå har Miljødirektoratet behov for at Nussir ASA validerer den strømmodellen som er brukt, og det må skje innen 15. oktober. 

Jobben er allerede i gang forteller Nussirdirektør Øystein Rushfeldt. Å validere modellen betyr å undersøke om metoden som er brukt er egnet til formålet, og om de svarene som undersøkelsen ga stemmer med de verdiene som er målt i fjorden.

- Det må utføres målinger og sjekke om de beskrivelsene som strømmodellen gir i rapporten stemmer, forklarer Rushfeldt. 

Flere målinger 

Den omtalte strømmodellen ble brukt i konsekvensutredningen som ble levert i 2010. Siden er det gjort flere målinger i fjorden, dermed finnes det en del data som modellen kan valideres mot. 

- Det som til slutt betyr noe er at vi har god styring på utslippene til deponiet, slik at massene havner der de skal og ikke spres mer enn nødvendig. Og det er noe vi har god kompetanse på, sier Rushfeldt.  

 

Her kan du lese det siste brevet fra Miljødirektoratet til Nussir. 

 

 

 

 

Nussir ASA

Etablert som AS i 2005. ASA fra 2007. 

Majoritetseiere:  

Monial AS (49,6%)

Ubs Ag (10,2%)

Antaeus AS (7,7%)

Morgan Stanley & Co International Plc (6,8%)

I styret sitter Nikolai Johns (leder), Gerhard Heiberg og Brita Eilertsen. 

Nussirfeltet ble oppdaget på slutten av 70-tallet. Malmen her inneholder foruten kobber også gull, sølv, platina og palladium. 

Nussir ASA har også undersøkelses- og utvinningsrettigheter til forekomsten i Ulveryggen.

Les også: 

Gir klarsignal til Nussir

Kritisk til undersøkelsene i gruvesakene 

- Kobberen må ikke utvinnes selv om den ligger der

- Behandling av mineralsaker må koordineres bedre

Tidligst ferdigbehandlet ved nyttår

Steile fronter mot sjødeponi

Nyfrisert nordlending på pengejakt

 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: