Staten vil overta Austre Adventfjord

Norske myndigheter jobber nå for å sikre Austre Adventfjord for allmennheten. 

Det ble i april kjent at Hornfamilien ønsker å selge eiendommen Austre Adventfjord på Svalbard. Eiendommen ligger over fjorden for Longyearbyen, og er på størrelse med Bærum kommune. Eiendommen er kullrik, og eierne har brukt internasjonale finansinstitusjoner på jakt etter potensielle kjøpere. 

I prinsippet kan hvem som helst kjøpe eiendommen, og en av interessentene er Nubo Huang, kinesisk eiendomsmogul som blant annet har investert i Lyngen i Troms. 

Nå jobber den norske regjeringen med en løsning hvor staten overtar Austre Adventfjord.  

- Det er høyst naturlig og riktig at staten går inn for å ta over eiendommen. Gjennom statlig eierskap og norsk lovgivning har vi det beste utgangspunktet for å forvalte Svalbard til fellesskapets beste, sier næringsminister Monica Mæland.

Saken er nå til vurdering i Nærings- og fiskeridepartementet, som samarbeider med andre berørte departementer. 

- Dette er en sak som regjeringen er opptatt av og nå arbeider aktivt med. Regjeringsadvokaten er også involvert i arbeidet, sier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringsadvokaten er i kontakt med grunneiernes advokat med sikte på å finne en løsning på saken. 

 

Les også Liv Signe Navarsetes kronikk om saken: Sal av nasjonalarven. 

Tags