Gruve på Svalbard under vann: – Mer alvorlig enn antatt

Gruve 7 på Svalbard er den eneste norske kullgruven som fortsatt er i drift.
Gruve 7 på Svalbard er den eneste norske kullgruven som fortsatt er i drift. Foto: Store Norske.

Uvanlige mengder vann har trengt inn i Gruve 7 ved Longyearbyen. Administrerende direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas er usikker på når og om gruven vil være tilbake i drift. Gruve 7 forsyner Longyearbyen med energi.

Sommervarme i overkant av 21 grader er sjeldent på Svalbard. Den høyeste temperaturen som har blitt målt i Longyearbyen er 21,3 grader 16. juli 1979. Denne rekorden ble slått da 21,7 grader ble målt i Longyearbyen i juli.

Vanninntrenginger ikke uvanlig i Svalbards kullgruver. Gruve 7 ligger delvis under en isbre som forsyner gruva med smeltevann i smeltesesongen. Derfor er pumper er i drift hele sommeren.

Søndag 26. juli ble det oppdaget en større vanninnstrømming i Gruve 7 under en rutineinspeksjon. Store Norske satte umiddelbart i gang en omfattende operasjon for å få ut vannet.

Etter flere dagers innsats for å pumpe vann ut fra Gruve 7, melder Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske, at strømmen gikk og pumpene ble satt ut av spill. Nå jobbes det med å lede vannet ut av gruven på en kontrollert måte.

– Vi har de siste dagene jobbet på spreng med å håndtere situasjonen og få unna vannet fra Gruve 7. Vi har hentet inn mer utstyr, flere pumper og flere folk. Vi har aldri sett så store vannmengder i gruven før, og i natt førte dette til strømbrudd og at vannpumpene ble satt ut av spill, sier Ertsaas.

Jan Morten Ertsaas, Administrerende direktør i Store Norske
Jan Morten Ertsaas er administrerende direktør i Store Norske. Foto: Privat
– Vi har de siste dagene jobbet på spreng med å håndtere situasjonen og få unna vannet fra Gruve 7, sier Jan Morten Ertsaas er administrerende direktør i Store Norske. Foto: Privat

Nå har vanninntrengingen vist seg å være mer alvorlig enn først antatt og veien opp mot Gruve 7 er stengt.

– Det første vi nå vil få kontroll på er vannet som går ut av gruven. Vi graver derfor en kanal fra gruven og ut mot fjellsiden utenfor gruven, slik at vannet kan ledes ut av gruven og ned i en bekkedal. På den måten får vi minst mulig skade på bygninger og materiell, sier Per Nilssen, sjef for Gruve 7 på Store Norske sine nettsider.

Store Norske har varslet Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre og Bergmesteren på Svalbard, og er i dialog med selskapet Basecamp som har hundegård i dalen nedenfor gruven. Store Norske får også bistand fra Longyearbyen lokalstyre og NVEs skred- og vassdragsavdeling til å håndtere situasjonen.

Vi kan ikke utelukke at skadene kan være så omfattende at det ikke er mulig eller forsvarlig å gjenopprette drift.
Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske

– Vi ønsker å lede vannet ut i området hvor det er veier eller naturlige bekker, slik at det blir minst mulig skade på uberørt natur. Vi sikrer også at vannet ikke ledes mot Basecamp, slik at det ikke skal være noen fare for hundegården som ligger der, sier Ertsaas.

Gruve 7 er den eneste aktive gruven på Svalbard, og forsyner kraftverket i Longyearbyen med kull. Det var planlagt produksjonsstopp frem til 17. august, men denne blir nå blir nå utvidet på ubestemt tid.

Utstyr og folk fra Sveagruva og fastlandet skal nå hjelpe med å få kontroll på situasjonen og gruven i produktiv stand igjen.

– Har dette direkte sammenheng med den uvanlige varmen på Svalbard i sommer?

– Vi er vant med, og har tidligere hatt vanninntrenging i Gruve 7 gjennom sommersesongene. Vi kan ikke svare 100 prosent sikkert på om det er en sammenheng mellom de svært store vannmengdene vi nå  ser og de høye temperaturene vi har opplevd den siste tiden, men det er ikke usannsynlig. Den kraftige vanninntrengningen kom da det var på det varmeste, sier Ertsaas til High North News.

Les også:

– Når tror dere driften vil være i gang?

– Det er for tidlig å si. Nå jobber vi med å håndtere vannmengdene og prøver å ta ned vannstanden i gruva. Samtidig jobber vi med å kartlegge tilstanden i gruva og få oversikt over utstyr som vi vet eller antar er satt under vann og som kan være skadet. I første omgang blir dette antagelser til vi får tilgang på gruva og kan inspisere skadene, sier Ertsaas.

Han legger til at Store Norske vil gjøre noen vurderinger og legge en plan for normalisering og oppstart når de har fått bedre oversikt. Nå jobbes det ut fra en plan om at gruva skal tilbakeføres og settes i drift.

– Uten å ha full oversikt over tilstanden og skader er det imidlertid  umulig å utelukke at skadene kan være så omfattende at det ikke er mulig eller forsvarlig å gjenopprette drift, mener direktøren.

– Hvilke alternative energikilder kan tas i bruk?

– Vi jobber, parallelt med håndtering av situasjonen, med planer for oppstart slik at vi har nødvendig utstyr, personell og alternative planer på plass når vi får fjernet vannet og på nytt får tilgang på gruva. Vi har naturligvis et tett og godt samarbeid med Energiverket og vil diskutere alternative løsninger dersom vi ser at produksjonen ikke vil komme i gang i tide, avslutter administrerende direktør i Store Norske, Jan Morten Ertsaas.

Kull fra gruve 7 blir hovedsakelig brukt til å forsyne kullkraftverket i Longyearbyen, men en del eksporteres. Ifølge Store Norske er det nok kull på lager i Longyearbyen for å holde kraftverket gående i rundt et halvt år.

Statseide Store Norske Spitsbergen Grubekompani forbereder seg på kullproduksjon ved Gruve 7 på Svalbard frem til 2040. Gruven sysselsatte i underkant av 50 personer i fjor.

Tags