Fortsatt høy økonomisk vekst i nord, men befolkningsnedgang bekymrer

 Erlend Bullvåg, dekan ved Handelshøgskolen, Nord universitet, la fram rapport om økonomi og næringsliv i nord.

Økonomien i nordområdene vokser mer enn de nasjonale økonomiene, viser en fersk rapport. Men mørke skyer truer horisonten. Det blir stadig færre mennesker i nord.

De 3,6 millioner menneskene som bor i de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og i Nordvest-Russland bidrar til en god økonomisk vekst i sine respektive staters brutto nasjonalprodukt.

Det viser den rykende ferske Business Index North, en kartlegging av den økonomiske utviklingen i 11 nordlige regioner i fire land, utgitt av Nord universitet.

Energi, fisk og turisme

Bedriftene i denne regionen har en aktivitet tilsvarende 950 milliarder kroner, en økning på 5,4 prosent de siste tre årene, mot det nasjonale gjennomsnittet på 2,9 prosent, forteller Erlend Bullvåg, dekan ved Handelshøgskolen, Nord universitet og prosjektleder.

 Vi ser at veksten i økonomien i nordområdene har vært sterkere enn i de nasjonale økonomiene. Vi ser vekst i bygg og anlegg, i turisme, matproduksjon og ny teknologi og datalagring. Alt peker rett vei her, sier Bullvåg.

For Norges del er veksten i nordområdene knyttet spesielt til tre sektorer; energi, fisk og turisme. Alt som skjer med fiskerier langs kysten, inkludert oppdrettsnæring, står for 60 prosent av verdiskapningen, opplyser Bullvåg.

Likevel, det er mørke skyer i horisonten. Det blir stadig færre mennesker i nordområdene. Mens resten av befolkningen i Norge har vokst med over 10 prosent siden 2008, sakker de tre nordnorske fylkene akterut.

Bør se på skatt og subsidier

Spesielt kritisk er det i aldersgruppen fra null til 19 år, der alle de tre fylkene har en befolkningsnedgang på nesten ti prosent.

Bullvåg sier denne utviklingen er kritisk.

 Et av problemene her er at det er attraktivt å flytte ut av nordområdene. Derfor må det tas grep politisk. Det er jobbene som skapes her som avgjør om man bosetter seg i denne regionen.

 Hva kan politikerne gjøre?

 Mye. De kan se på skattesystemet, på hvilke typer statlige arbeidsplasser man legger til nord for å brede ut arbeidsmarkedet. Man kan også på nytt se på hvilke spesielle kostnader som er knyttet til å ha folk i arbeid i nord, kontra sør, sier Bullvåg.

Han trekker også fram intensivordninger for privatpersoner, som barnetrygd og pensjon, som tiltak som kan øke interessen for å bo i nord.