Det canadiske forsvaret starter årlig øvelse i Arktis

Operation Nanook 2017.
Befal Ron Demchuk, lastesjef for 435 Transport og Redningsskvadronen basert i Winnipek følger med for å oppdage eventuelle problemer mens en CF-188 Hornet bruker et CC-130 Herkules-fly for å etterfylle tanken mens de utfører en øvelse under Operasjon Nanook over vestkysten av Labrador, Canada 20. august 2017. (Foto: Korporal Anthony Laviolette, 12. vings fototjeneste)

Det canadiske forsvaret øver både på land, til havs og i lufta som en del av Operasjon Nanook.

Operasjon Nanook-Nunakput foregår i fem lokalsamfunn i Nunavut i Canada. Operasjonen er en del av den overordnede Operasjon Nanook, som er en øvelse som dekker hele Canada, inkluder militære skip, fartøy og jetfly.

Øvelsen har som mål å forbedre militærets evne til å operere i utfordrende omgivelser, forbedre koordineringen med urfolkssamfunn og de nordlige styresmaktene, og å sikre at militæret er i stand til å svare effektivt på enhver potensiell trussel i området. Noen av simuleringene handler om hvordan man skal håndtere et synkende skip, eller et oljeutslipp til havs.

Det vil også bli utført kystpatruljering i koordinering med canadisk og amerikansk kystvakt. Operasjon Nanook-Nunakput 2021 foregår i perioden 12. august til 12. september, og den amerikanske kystvakten deltar også.

– Etter som våre konkurrenter forsøker å forsterke sitt nærvær og øke militæroperasjoner i Arktis må vi være på vakt, klare til å beskytte landet vårt og til å avverge, hindre og slå tilbake potensielle trusler. Vårt land er ikke lenger et geografisk fristed. Det er stadig mer konkurranse i lufta, på land og til havs. Operasjon Nanook forbereder oss på å forvente, tilpasse oss og handle på tvers av disse områdene for å forsvare Canada og Nord-Amerika, sier viseadmiral Bob Auchterlonie, kommandør ved det canadiske forsvarets operative overkommando, i en uttalelse fra det canadiske forsvarsdepartementet.

Operasjon Nanook, som startet i 2007, foregår hvert år med en stor øvelse i nordområdene.

Les også:

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Tags