Canada vil stenge alle kullkraftverk

Kullkraftverk står for 10 prosent av Canadas CO2-utslipp, og de skal stenges senest i 2030, sier miljøminister Catherine Mckenna.


Kullkraftverk står for 10 prosent av Canadas CO2-utslipp, og de skal stenges senest i 2030, sier miljøminister Catherine Mckenna.

Dette ifølge det danske nyhetsbyrået Ritzau og Politiken.

Den overordnede planen skal sikre at landet klarer å begrense utslippet av drishusgasser, som lovet i den internasjonale FN-klimaavtalen fra Paris i 2015.

Reduksjonen av CO2-utslippene vil ifølge ministeren svare til det å fjerne 1,3 millioner biler fra veiene.

Per i dag har Canada kullkraftverk i fire av landets provinser.

Read also:

Finland plans to ban coal by 2030

Tags