Vil styrke samarbeidet med Canada

Canada og Noreg har felles styrkar og samanfallande interesser i forskinga. Transatlantic Science Week 2014 har lagt grobotn for eit tettare forskningssamarbeid, særleg om Arktis, skriv Forskningsrådet på sine heimesider:

Samstundes som kanadiske, nordamerikanske og norske forskarar og forskingsinteresser rundt Arktis har stort overlapp, har fleire gjennomgangar og analysar av samarbeidet gjort det klart at potensialet for samarbeid er mykje større enn det me utnyttar.

Det kanadiske analysebyrået Science Metrix la tidlegare i år fram ein stor bibliometrisk gjennomgang som viser korleis Noreg samarbeider om forsking med andre land, og kor samarbeidet bør styrkast. På grunnlag av dette har Forskingsrådet no laga ti vegkart for bilateralt samarbeid utanfor EU. Eit av dei prioriterte landa er Canada som Forskingsrådet vil ha meir norsk forskingssamarbeid med, noko som blei understreka og oppmuntra til på Transatlantic Science Week (TSW) i Toronto.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.