Johan Castberg er tenkt driftet fra et flytende produksjonsskip. (Illustrasjon: Statoil)
Johan Castberg er tenkt driftet fra et flytende produksjonsskip. (Illustrasjon: Statoil)

Statoil: Johan Castberg vil gi 500 arbeidsplasser i nord


Statoil har bestemt seg for at forsynings- og helikopterbasen til Johan Castberg skal ligge i Hammerfest, og driftsorganisasjonen skal ligge i Harstad. 

I tillegg skal det prioriteres å rekruttere offshorepersonell fra Finnmark.


Koster 1,15 milliarder i året 

Når Johan Castberg starter produksjonen i 2022 er det med en planlagt drift på 30 år. En drift som vil koste omkring 1,15 milliarder kroner -hvert eneste år. I følge Statoil vil dette utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og ca 500 av disse vil ligge i Nord-Norge.

Statoils prosjektdirektør for Johan Castberg Knut Gjertsen, sier at det har vært en omfattende prosess å velge lokalisering av driftsfunksjoner.

– Det har vært en omfattende prosess hvor vi har vurdert flere alternativer, men hvor Hammerfest og Harstad hver for seg gir de beste industrielle løsningene for Johan Castberg, sier Gjertsen.


Les også: Jubler for nye nordnorske arbeidsplasser


Petroleums-Finnmark

Det er altså anslått at nordnorske 500 arbeidsplasser vil komme som en følge av Castbergutbyggingen. For Statoil og partnerne i prosjektet er det viktig å også bidra til å bygge lokale langsiktige petroleumsrelaterte kompetansearbeidsplasser: 

– For å sikre langsiktig oppbygging av petroleumsrelaterte kompetansearbeidsplasser i Finnmark, vil Statoil sammen med andre operatører, leverandører og lokale myndigheter, føl innlevering av Plan for utbygging og drift ta initiativ til en gjennomgang av mulige tiltak for å styrke det totale petroleumsmiljøet i Hammerfest og Finnmark. Dette vil på sikt kunne gi økt lokal rekruttering til næringen, samt at Finnmark kan ta en sterkere posisjon i den teknologidrevne utviklingen av Barentshavet, sier leder for Drift Nord i Statoil, Siri Espedal Kindem.

Den fullstendige konsekvensutredningen vil legges ut 30. juni, på Statoil.com, opplyser Statoil.

  

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.