Svalbard. Foto: Dag Arne Husdal
Svalbard og Longyearbyen er i nasjonalt og internasjonalt fokus. Miljø, beredskap og sikkerhet i Arktis, næringsutvikling og kunnskap er viktige temaer, skriver Christin Kristoffersen. (Foto: Dag Arne Husdal)
Christin Kristoffersen
Christin Kristoffersen er lokalstyreleder (ordfører) i Longyearbyen. Har sin karriere i universitets- og høyskolebransjen. Er samfunnsviter og stolt nordområdeaktør. Politikk, samfunns- og næringsutvikling, kunstopplevelser og fjellet får svar når de roper. Foretrekker konstruktivitet.
03/04/2014

– Med vår beliggenhet, infrastruktur og stabile bosetning er Longyearbyen et naturlig knutepunkt for aktivitet i Arktis. Et nasjonalt kompetansefortrinn for utvikling for næringsliv, forskning og samfunnssikkerhet og beredskap, skriver Christin Kristoffersen i torsdagskommentaren.

Jeg rusler rundt i Longyearbyen og kommer snart til barnehagen hvor de unge svalbardianere i Kullungen barnehage glade romsterer i de nylig restaurerte uteområdene sine.

Det slår meg når jeg ser dem løpe rundt, hvor viktig det er at nordområdepolitikken og utviklingsscenarioene vi liker å omtale, forstås og eies av mennesker som faktisk bor og lever i nord. Vi som skaper samfunnet, er bærere av nordområdeidentiteten og av fremtiden her på toppen av globusen. Vi èr nord, og vi kàn nord. Vi har «know how» om livet, næringen og velferden i høy-Arktis.  Eller la oss kalle det «snow how» som det jo i realiteten er.

Norge sin posisjon i Arktis er sterkere enn tidligere. Grenseavklaringen mot Russland i Barentshavet og en robust Svalbardpolitikk har bidratt til dette. Svalbard og Longyearbyen er i nasjonalt og internasjonalt fokus. Miljø, beredskap og sikkerhet i Arktis, næringsutvikling og kunnskap er viktige tema. Norge har en godt utbygd infrastruktur på 78 grader nord. Det gir Norge et strategisk fortrinn i Arktis.

Da Canada overtok formannskapet i Arktisk råd i mai 2013, het det i deres program for formannskapet at de setter «Northerners first”. Det er oss, alle som bor og lever i nord og historien om Svalbard og Longyearbyen er èn av mange historier om næringsaktivitet og kunnskap om å leve i Arktis.

Vi i Longyearbyen besitter ikke bare godt utbygd infrastruktur i nord, vi kan drifte den. Våre barnehageansatte er særlig god på å utvikle en god barnehagehverdag i kaldt klima, noe min spasertur viser, ikke minst når de unge roper meg bort og ber meg se hvor flink de er til å klatre i sitt nye klatretårn. Et klatretårn som er spesiallaget for aktivitet i kaldt klima og som med sin sterke og varierte lyssetting også viser lunheten og fargerikheten som preger vårt varme samfunn i et kaldt nord.

Vi har en grunn- og videregående skole som grunnet samfunnsmessig turnover på ca 20 % hvert år har sterk kompetanse på sosial omstilling. Våre ingeniører er, i tillegg til sin fagkompetanse, arktiske eksperter på sine områder. Vårt universitetssenter har spesialkompetanse i å tilby studenter den arktiske naturen som laboratorium og å ivareta den når de er i felt. Den logistikk og infrastrukturkompetanse som vi har i Longyearbyen er nødvendig for både klatretårn og næring, forskning og velferd og er viktige byggeklosser for den fremtiden mange ser for seg i nord. Og slik kunne jeg fortsette.

Den kompetansen, «snow how», som besittes i Longyearbyen er nødvendig for velferd, næring og utvikling av det samfunnet vi lever for – og i. Basert på lokale ressurser skapes et potensiale for kunnskapsutvikling i samarbeid med regionale, sentrale og internasjonale aktører: Byggeklosser i et kunnskapsbasert nord. La meg nevne noen eksempler: 

Norge har en strategisk viktig posisjon i polområdet for interkontinental skipsfart. Klimaendringer gjør havområder tilgjengelig større deler av året, og kan åpne for ny næringsvirksomhet offshore og på land samt nye transportruter gjennom Arktis. Utviklingen de senere år viser at skipstrafikken til de arktiske områdene øker. Vi videreutvikler derfor vår havnestruktur med følgende visjon:

Longyearbyen havn skal være den foretrukne knutepunkt for all aktivitet med et maritimt logistikkbehov i Høy-Arktis.

Og når vi nå utvikler havn er det med en anleggsbransje med erfaring fra utbygging av et frølager i verdensklasse, av verdensklasse. Veiutbygging over isbre og utvikling i permafrost, for å nevne noe. Den eksisterende FoU kompetansen om havneteknologi som er utviklet i samarbeid med Svalbard Universitetssenter (UNIS) åpner vei for ytterligere læring. UNIS har siden oppstarten i 1993 økt sin aktivitet betraktelig og er et nasjonalt og internasjonalt uvurderlig tilbud til kompetanse for hele universitetssektoren for arktisk naturvitenskapelig forskning. Forskningsparken vår utvides stadig, alt fra Norsk Polarinstitutt, SINTEF, Havforskningsinstituttet med flere har aktivitet her.

FoU prosjekt i samhandling med lokal næring gir allerede stor kompetanseutvikling og potensiale på Svalbard. Samarbeid om havneutvikling, teknologiutvikling, infrastruktur, bergverksdrift og maritim aktivitet er allerede viktige elementer i utviklingen av samfunnet og næringen i nord. Ytterligere samhandling ser vi nå mht utdanning (forkurs ingeniørstudie), og potensialet for ytterligere utdanningsløp mellom vitenskap, praksis og kunnskapsutvikling innenfor områder som arktisk teknologi eksempelvis, er stor.

Polar- og klimaforskning har ikke bare internasjonal verdi som kunnskapsbase, men er viktig for stabiliteten og utviklingen i samfunnet. Det ligger en bredde i kunnskapspotensialet på Svalbard som er enormt tatt i betraktning det forholdsvis lille geografiske området. Verdien av installasjoner for bakke-rom-forskning, satellitt (polarbanesatelitter) og telekommunikasjon er uvurderlig både for vitenskapelig utvikling, klimaovervåking, sikkerhet og beredskap og samfunnsutvikling. Vi ser også et potensiale for utvikling innenfor områder som CO2-lagring og fornybar energi. Fokus på lokal prosessering vil også ytterligere skape muligheter i nord. Vi ser allerede nye kunnskapsintensive næringer som marin bioprospektering, romforskning, forsknings- og kompetansesenter for olje- og gassvirksomhet i nordområdene samt andre utviklingstrekk som kan forsterkes også så langt nord som Longyearbyen.

Logistikken, infrastrukturen, velferdstilbudet inkl barnehagen med de aktive Svalbardianere, skole, fiberkabel for effektiv kommunikasjon med omverden, et Telenor som utvikler nye teknologiløsninger først på Svalbard – for å nevne noe: Alt skaper en kunnskaps- og utviklingsbase for høy Arktis som er unik. Og det tiltrekker seg andre aktører med annen relevant kompetanse, som ser utviklings- og næringsmuligheter hos – og med oss.

Dette tenker jeg på mens jeg ser de unge klatre i klatretårnet sitt. Et klatretårn i et samfunn hvor norsk-russisk samhandling med våre venner i Barentsburg har sin naturlige plass, et internasjonalt samfunn med 44 nasjoner og et samfunn hvor kompetanse er mange ting. Og eiet av oss “northeners”- i spennet fra det lille til det store.

 

 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.