Skal lage butikk av «fjærmakk» og «kuntepellar»

Eirik Wasmuth Lundblad er nytilsatt leder av Arctic Biodiscovery Centre ved UiT Norges arktiske universitet.  Han blir motoren i UiTs satsing på å skape verdier av organismer fra havet, melder UiT.

Dyr, bakterier og alger fra kalde havdyp har gjerne utviklet spesielle egenskaper og kjemikalier for å overleve i det ekstreme miljøet. Organismene kan være opphav til nye medisiner og andre nyttige høyverdiprodukter.

«Jeg ønsker å bidra til økt verdiskaping og næringsutvikling med basis i den forskningen som gjøres på marin bioprospektering»,  svarer Eirik Lundblad på spørsmålet om hans planer og ambisjoner for Arctic BC. «Et mål er å få merverdi av forskningen gjennom å skape flere arbeidsplasser, bedrifter og produkter.»

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.