I mål med ny nordnorsk kulturavtale: Geir Ove Bakken (Ap) Finnmark, Ingelin Noresjø (KrF) Nordland, Willy Ørnebakk (Ap) Troms. (Foto: Nordland fylkeskommune)
I mål med ny nordnorsk kulturavtale: Geir Ove Bakken (Ap) Finnmark, Ingelin Noresjø (KrF) Nordland, Willy Ørnebakk (Ap) Troms. (Foto: Nordland fylkeskommune)

“Nordnorsken” ut etter tøffe kulturforhandlinger


Nordnorsk Opera- og symfoniorkester (NOSO) og Landsmusikerordningen kan de fire neste årene se frem til å få fornyet støtte gjennom Den nordnorske kulturavtalen. Verre er det for Den nordnorske kunstutstillingen “Nordnorsken”.

I Den nordnorske kulturavtalen for 2018-2021 er det NOSO og LINN som vil få de største økonomiske bidragene, på henholdsvis 7,7 og 5,9 millioner kroner. “Nordnorsken”, som har turnert landsdelen siden i 1948, er på sin side ute av lista i den kommende fireårsperioden.

– Det har vært krevende forhandlinger, men vi har kommet til en enighet og er – tross mindre økonomiske rammer – stolte over mangfoldet i kulturlivet som representeres gjennom Den nordnorske kulturavtalen.

Det oppsummerer Geir Ove Bakken (Ap), Finnmarks representant i Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge, etter at landets tre nordnorske fylker nå har landet en ny nordnorsk kulturavtale for perioden 2018 til 2021.

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet og sikret Den nordnorske kulturavtalen for en ny periode. Samarbeidet gjennom kulturavtalen er et viktig redskap for å sikre et godt kulturtilbud for alle innbyggerne i Nord-Norge, sier Ingelin Noresjø (KrF), fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse i Nordland.

– Mister ikke finansieringen

Hva “Nordnorsken” gjelder, sier hun Til High North News at Nordland fylkeskommune vil kompensere for tapet, og da gjennom det regionale budsjettet. 

– Det er uansett vi (Nordland fylkeskommune, red.anm) som har finansiert 85 prosent av støtten de har fått tidligere, sier Noresjø.

Ifjor fikk “Nordnorsken” et tilskudd på 854.000 kroner gjennom den nordnorske kulturavtalen. Av dette bidro 
Nordland fylkeskommune med 726.000 kroner, mens Troms og Finnmark har bidratt med henholdsvis 85.000 kroner og 43.000 kroner.

– Finansieringen til Nordnorsken blir med andre ord ikke borte, understreker Noresjø. 


Flere sjangre

Willy Ørnebakk (Ap), som er fylkesråd for helse, kultur og næring i Troms presiserer at det i Den nordnorske kulturavtalen har vært viktig å sikre et mangfold i avtalen.

– Derfor har avtalen i seg flere sjangre innen kunstfeltet, musikk, visuell kunst, samisk kultur, litteratur, dans, teater og film, sier han.

De tre nordnorske fylkene har siden 1991 samarbeidet om en felles satsing på kultur gjennom avtalen, og ifølge de tre representantene har avtalen gitt den forutsigbarheten som har vært nødvendig for å bygge opp fagmiljø, kompetanse og infrastruktur.

Formålet med samarbeidet er å bidra til å få et profesjonelt, nordnorsk kulturliv som er både  mangfoldig, inkluderende og har høy kvalitet.

Tøffere prioriteringer 

De økonomiske rammevilkårene har blitt vanskeligere, og dette får nå konsekvenser for kulturlivet. I tillegg til Den nordnorske utstillling – Nordnorsken – er eksempelvis også Samisk senter for samtidskunst/Sámi Dáiddaguovddáš ute av lista over de som vil få bidrag fra 2018-2021. Det samme er Se kunst i Nord-Norge (SKINN).

De tre fylkesrepresentantene understreker at det er flere institusjoner enn de som har kommet med i avtalen som fyller målene, og har et klart definert landsdelsoppdrag. Dette gjelder både institusjoner som i den nye avtalen har blitt utelatt, og institusjoner som var aktuelle for å tas inn, sier de.

Det er nå opp til hvert enkelt fylke å vurdere hvordan de vil ivareta de institusjonene som er ute av avtalene.

Institusjonene som er med i avtalen for 2018-2021 er: Landsdelmusikerordningen i Nord-Norge (LINN), Nordnorsk Jazzsenter, Rytmisk kompetansenettverk i Nord (RYK), Nordnorsk Opera- og symfoniorkester AS (NOSO), Nordnorsk Kunstnersenter (NNKS), Nordnorsk Filmsenter AS (NNFS), Festspillene i Nord-Norge (FINN), Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS), Pikene på broen, Dansearena nord, Det samiske Nasjonalteateret Beai vváš/Beaivváš Sámi Našunálateáhter, Filmfond Nord AS, Nordnorsk litteraturstrategi.

Her kan du se hvor mye hver av de nevnte institusjonene har fått i støtte totalt og fylkesvis.


Én kommentar

  1. Alf Bjørnar Luneborg says:

    Dette kan vel ikke forståes på annen måte enn som en fortsatt totalitær politisering av det nordnorske kunstfeltet og en slag mot den frie kunsten. Nordnorsk kunst har jo i en årrekke hvert utsatt for totalitære politiske manipuleringer. Et annet var forslaget om å flytte Nord-Norsk Kunstsenter fra Svolvær til Tromsø. Nordland Fylkeskommune slo i sin tid spikeren i kisten til Nord Norsk Kulturråd, ved å strupe bevilgningene. En katastrofe for landsdelen. Hvor politikerne, gjennom nedleggelsen, har skaffet seg selv fritt spillerom til å gjøre som de vil innenfor både kunst og kulturfeltet.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.