Eirik Palm
Eirik Palm er kommunikasjonssjef i FeFo - Finnmarkseiendommen.
11/01/2018

 

I debatten om Nussir legger Elisabeth Gammelsæter i Norsk Bergindustri med flere til grunn at FeFo er positiv til gruveprosjektet i Kvalsund. Det korrekte er at FeFo per nå ikke har noe vedtak og dermed standpunkt om Nussir, all den tid mindretallet i styret krevde at saken forelegges for Sametinget.

Sametinget vil behandle saken i plenum i mars 2018, og ta stilling til om flertallets vedtak i FeFo-styret godtas eller ikke. Deretter vil styret i FeFo ta stilling til om vedtaket skal forelegges Kongen (Regjeringen), som i sin tur avgjør om vedtaket skal godkjennes.

En godkjennelse av vedtaket har virkning som styrevedtak.

Slik fungerer Finnmarkslovens § 10 i praksis. Det er med andre ord først etter behandlingen hos Kongen i statsråd at FeFo eventuelt har et formelt vedtak i Nussir-saken.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef i FeFo.
Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.