Havbruksnæringen krever areal

8.oktober legger forskningsinstitusjonen Nofima frem en ny rapport om arealbruk og ringvirkningene for havbruksnæringen, melder Kystmagasinet.

Enkelte nyhetskanaler har allerede plukket opp deler av rapporten som blant annet skisserer hvor effektiv de forskjellige fylkene er.

– En liten del av rapporten ble lagt fram forleden, mens rapporten i sin helhet legges fram 8. oktober på Værnes, sier forsker Otto Andreassen,  som sammen med forsker Roy Robertsen har ledet arbeidet.

– Lokalitetstilgang er avgjørende for havbruksnæringens framtidige vekst. Denne veksten er ikke uproblematisk fordi bruken av kystsonen utfordres av mange interesser og brukere, sier Roy Robertsen.

– Når næringen skal legge beslag på større areal må den også bli flinkere til å synliggjøre ringvirkningene, sier Otto Andreassen.

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.