Fornøyd i Nordland

Fylkesrådsleder i Nordland Tomas Norvoll (Ap) er fornøyd med dagens tiltaksliste fra regjeringen. 

– Meget positivt, og vi skal bidra konstruktivt, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll om regjeringens infrastrukturtiltak i Nord-Norge. Han understreker hvor viktig det er at kompensasjonen kommer i tillegg av prosjektene som er vedtatt i nasjonal transportplan. 

Regjeringen har varslet dialog med både fylkeskommuner og næringsliv i landsdelen når prioriteringene skal gjøres. 

Norvoll er fornøyd med at utgiftsøkningen i nord kompenseres fullt ut. 

-Det er også bra at en fra norsk side har fått gjennomslag for at flere virksomheter får differensiert arbeidsgiveravgift, fortsetter Norvoll.  

Samtidig er han bekymret for at vekstmotorene i Nord-Norge, Bodø og Tromsø, ikke er nevnt i proposisjonen. 

– For landsdelen er det viktig at ordningene som gjelder for Bodø og Tromsø videreføres. Dette kommer fylkesrådet i Nordland til å arbeide aktivt med, understreker Tomas Norvoll. Fylkestinget i Nordland fattet i går et enstemmig vedtak om viktigheten av å videreføre kompensasjonsordnigen for Bodø og Tromsø.          

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.