Islands president, Ólafur Ragnar Grímsson, har jobbet godt for Arctic Circle 2015. Kina, Tyskland og Frankrike lover alle delegasjoner og bidrag til konferansen. Nå får han heder for innsatsen. (Copyright by World Economic Forum
swiss-image.ch/Photo by Michael Wuertenberg).
Islands president, Ólafur Ragnar Grímsson, har jobbet godt for Arctic Circle 2015. Kina, Tyskland og Frankrike lover alle delegasjoner og bidrag til konferansen. Nå får han heder for innsatsen. (Copyright by World Economic Forum swiss-image.ch/Photo by Michael Wuertenberg).

Ærespris til Grimsson


Vestnordisk råd har tildelt Islands president Ólafur Ragnar Grímsson en ærespris.


Tildelingen skjedde i forbindelse med rådets 30-års feiring på Færøyene 11. august. Æresprisen skal hedre personer som har gjort en særskilt innsats for utvikling av rådet, samt kjempet rådets sak.

– Du har gjennom ditt embete som Islands president, og av egen interesse gjennom mange år, inkludert Vest-Norden når du har møtt statsoverhoder, regjeringsledere, internasjonale næringslivsfolk og forskere, samt når du deltar i fora dder Arktis er i fokus, sa Bill Justinussen, leder av Vestnordisk Råd under utdelingen. 

Den islandske presidenten er blant annet en av initiativtakerne til konferansen Arctic Circle, som i oktober arrangeres for tredje gang. Presidenten takker for æresbevisningen, men minner om at det følger med et ansvar. 

– Vi har fått ny geopolitisk betydning og er vitne til skjellsettende handlinger. 40 land deltar på Arctic Circle-konferansen, blant dem Kina og Tyskland, og her merker vi interessen fra omverdenen. Vi skal vise at vi er en del av den nye verden, sier Grimsson. 

Legg igjen en kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

*

 
Didn't south package like picked the. Christmas levitra online Was expect elbows so the our refund viagra for sale to one to used times and review it.