Staten tilbyr reindrifta 130 millioner

I forhandlingene om reindriftsavtalen for 2019-2020 har Statens forhandlingsutvalg har lagt fram et tilbud med en ramme på 130,6 millioner kroner. Dette er en økning på 7,5 millioner kroner i forhold til fjorårets reindriftsavtale.  

I tilbudet foreslår Staten fortsatt å prioritere dem som har reindrift som hovedvirksomhet.