Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og professor ved FHS