Robert Hermansen

Robert Hermansen var direktør i Store Norske Spitsbergen Kulkompani fra 1999 til 2008. Han har også vært leder ved A/S Sydvaranger, LKAB og Odda Smelteverk.