Morten Jakhelln (styreleder Nordland NHO), Ivar Kristiansen (regiondirektør Nordland NHO), Arve Ulriksen (administrerende direktør Mo Industripark).

Articles by Morten Jakhelln (styreleder Nordland NHO), Ivar Kristiansen (regiondirektør Nordland NHO), Arve Ulriksen (administrerende direktør Mo Industripark).