Kristine Vedal Størkersen

Forsker ved NTNU Samfunnsforskning