Klaus Georg Hansen - KGHA@nanoq.gl

Klaus Georg Hansen
(f. 1961) blev i 1992 mag.art. et cand.mag. i
etnografi samt grønlandsk sprog og kultur fra
Aarhus Universitet. Han erhvervede i 2016 en
ph.d. i Grønlands kolonihistorie ved Aalborg
Universitet.
Siden 1993 har Klaus været leder af Groenlandica,
leder af Sisimiut Museum, ansvarlig
for fysisk landsplanlægning, vicedirektør og
seniorforsker ved Nordregio, institutleder ved
Ilismatusarfi k m.m. Aktuelt er Klaus ansat
som projektleder i Departementet for Finanser
og Skatter i Grønlands Selvstyre
Han har forsket i og publiceret om blandt
andet begrebshistorie, kolonihistorie, samfundsudvikling,
storskalaindustri, demografi ,
urbanisering samt politisk og demokratisk
udvikling i Grønland og i Arktis.