Julia Olsen (bilde), Mari Skuggedal Myksvoll og Jan J. Solski

Olsen er forsker i gruppa for miljø og samfunn, ved Nordlandsforskning.
Myksvoll er postdoktor ved Havforskningsinstituttet, og Solski er Stipendiat ved K.G. Jebsen-senter for havrett, ved UiT Norges Arktiske Universitet.

Articles by Julia Olsen (bilde), Mari Skuggedal Myksvoll og Jan J. Solski