Eirik Mikkelsen, seniorforsker Nofima

seniorforsker
Jobber med samfunnsmessige sider ved havbruk og fiskeri, inkludert kystsoneplanlegging og forvaltning av marine ressurser.