Anne Katrine Normann

Prosjektleder ved Senter for hav og Arktis
Anne Katrine Normann er prosjektleder ved Senter for hav og Arktis.