Amanda Åsberg

Amanda Åsberg lager videoer av norsk-russiske prosjekter for Barentssekretariatet. Før det jobbet hun som journalist i NRK Nordland ved siden av studiene. Hun har en bachelorgrad i journalistikk fra Nord universitet.