Maritim næring seiler i medvind: Gode muligheter for dem som er klare