-Urfolkskonvensjonen er segregering, men ikke et tema for Regjeringen nå