Kommunesammenslåing er svaret. Hva var spørsmålet?