Minskende isbreer avdekker urgamle arktiske planter

Hurtig smeltende isbreer på Baffin Island avdekker arktiske landskaper som ikke har blitt sett på mer enn 40.000 år – og kanskje lenger, skriver Nunatsiaq News.

Dette hevder en studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Nature Communications av en gruppe amerikanske forskere som tilbrakte tre somre med å undersøke isbreer i de østlige delene av Baffin Island, ved Cumberlandhalvøya.

- Det er åpenbart at breene krymper raskt, sa hovedforsker og medforfatter av studien Simon Pendleton, som holder til ved Instituttet for arktisk og alpin forskning ved University of Colorado i Boulder.