Andøya og Bodø viktige for alliert mottak

Både Andøya og Bodø er i Forsvaret sitt oppdaterte konsept for mottak av allierte forsterkninger i krise og krig identifisert som mottaksområder for allierte fly. I konseptet legges det særskilt vekt på forsterkning av Nord-Norge, skriver regjeringen i en pressemelding.

Andøya er i konseptet definert som en sivil flyplass med høy militær verdi, og Bodø er definert som en sivil flyplass med middels høy militær verdi. Det legges derfor opp til at Forsvaret fortsatt bør ha tilgang på noe infrastruktur, drift og vedlikehold i tilknytning til disse stedene. Viktigheten av å se forsterkning i sammenheng med alliert nærvær i Norge i fredstid, spesielt i nord, fremheves.