Svalbard: Forbereder ekstrem pumpeoperasjon med småbåter

Mannskap fra KV "Svalbard" var ombord på "Northguider" tidligere i uka for å hindre at utstyr gikk overbord. (Foto: Kystvakta/Kystverket) // Crew from KV Svalbard onboard the 'Northguider' earlier this week, in order to prevent equipment from going overboard. (Photo: Coast Guard/Coastal Administration)

Dieseloljen om bord i den havarerte tråleren "Northguider" skal hentes ut ved bruk av småbåter. Kystvakta forbereder ekstrem operasjon.

Kystvaktskipet "Svalbard" har tatt om bord tre småbåter av rib-type og 30 stk. 1000 liter store plasttanker og stevner nå mot Hinlopenstredet på Svalbard der den havarerte tråleren "Northguider" ligger på grunn.

Tømmes med småbåter

Planen er at hver av de tre småbåtene, som har helstøpte "skrogpølser" av hardplast, skal frakte to 1000-literstanker, pumpe diesel fra havaristen over i tankene, gå tilbake til "Svalbard" og lense tankene over i kystvaktskipets egne drivstofftanker.

- KV "Svalbard" har plass til å ta imot omkring 600.000 liter, omkring dobbelt så mye som det sies at det er om bord i havaristen – der det er sagt å være 320.000 liter, forteller NK i Kystvakten, Steve Olsen, til High North News.

160 turer frem og tilbake

Hvis denne operasjonen lykkes, og man klarer å få med seg 2000 liter diesel per tur, må de tre båtene til sammen gjøre 160 turer mellom kystvaktskipet og havaristen.

Foreløpig er det helt umulig å si noen om hvor lang tid hver tur kan komme til å ta, til det spiller vær- og vindforhold, stummende mørke og tykke lag is på havaristen, for stor rolle.

- Det er klart at dette er en svært utfordrende jobb, vårt skip kommer ikke nærmere havaristen enn minimum 100 meter, sier Steve Olsen.

- Vi er gode på improvisering

- Det er jo ikke noe vi øver på til daglig, men samtidig er våre mannskaper godt trent i å operere under ekstreme forhold, de er trent til å operere småbåter av denne typen, og vi er innstilt på å gjøre det vi kan. Vi innser at det kan bli en del improvisering, men det er vi gode på, sier han til HNN.

Slik det ser ut i øyeblikket kan været bli brukbart fra "Svalbard" kommer frem i kveld (tirsdag) og ut gjennom det aller meste av onsdagen. Deretter er været mer usikkert.

Olsen understreker at Kystvaktas rolle i denne operasjonen utelukkende er å støtte opp om Kystverkets forsøk på å unngå en miljøkatastrofe i området.

Oppdrag for Kystverket

- Det er Kystverket som "eier" operasjonen, for å bruke et slikt uttrykk, samtidig som det alltid er rederens ansvar å forske å berge fartøy og betale for operasjonene.

Vårt oppdrag er ene og alene for Kystverket, og det er rederen som har leid inn de tre rib’ene, tankene og pumpeustyret. KV "Svalbard" er i utgangspunktet ikke utstyrt med nødlosseutstyr, slik de to andre skipsklassene i Kystvakta er, sier nestkommanderende Steve Olsen i Kystvakta til HNN.

 

Det er krevende forhold ombord i den havarerte tråleren Northguider, med blant annet 17 graders slagside, kulde og is. (Foto, Kystverket-Kystvakten).
Det er krevende forhold ombord i den havarerte tråleren Northguider, med blant annet 17 graders slagside, kulde og is. (Foto, Kystverket/Kystvakten). // Demanding conditions onboard the Northguider trawler. (Photo: Coastal Administration/the Coast Guard)

Arne Birkeland, daglig leder i rederiet Opelio AS som eier tråleren "Northguider", beskriver den planlagte bergingsoperasjonen med KV Svalbard som en nødløsning. Men, som han sier; det er det klart beste alternativet ut fra de rådende omstendighetene.

- Summa summarum så ser dette ut til å være de raskeste måten vi kan få tømt tankene på.

- En kommersiell aktør ville også hatt problemer med å rekke frem. Vi må bare gjøre det beste ut av det, legger han til.

Tømmingen av de 300.000 literne med marin diesel som er ombord i "Northguider" vil etter alt å dømme starte allerede kommende natt, når KV "Svalbard" ventes å ankomme tråleren. 

Krevende forhold

Operasjonen er ventet å bli omfattende - og krevende - til tross for at "værvinduet" så langt ser noenlunde lovende ut til et stykke ut på morgendagen. Ikke bare er det mørkt og natt når skipet ankommer, men mannskapene må også påbelage seg å jobbe i temperaturer ned mot 15, kanskje 20 minusgrader.

- Det er ikke som å ligge i en vestlandsfjord, kommenterer Birkeland, før han legger til at det totalt vil være 73 personer i sving når bergingsoperasjonen etter planen settes i gang.

- Det er også isbjørn der, som folkene våre ser hele tiden, og vi må derfor også ha folk på plass for å passe på der, legger han til.

Ligger tilsynelatende støtt

- Er det noen fare for at "Northguider" kan synke?

- Nei, båten vil ikke gå ned. I så fall vil den ikke synke mer en cirka en meter, for det er mellom 70 og 80 meter ut før det blir dypere, sier den daglige lederen..

- Vi vet ikke hvor hardt isen kan ramme den, men tråleren står hardt nedpå, og det er gunstig, sier han.

- Det viktigste, sier Birkeland, er å få tømt tråleren for de mange hundre tusen literne med marin diesel. Hvorvidt KV "Svalbard" også vil lykkes med å trekke tråleren av grunn, etter tømmingen av olje, er uvisst. Hvis de ikke lykkes med det kan tråleren i verste fall bli liggende i flere måneder før den kan fjernes.

- Det er selvfølgelig ikke ønskelig. Vi vil jo ha den derfra så raskt som mulig, men dette handler også om HMS-vurderinger (helse, miljø og sikkerhet, journ.anm), sier Birkeland.

Flere usikre faktorer

- Utfordringene rundt bergingen av "Northguider" er større enn mange er klar over, sier Maritimt Forum Nords (MFN) Tor Husjord til High North News.

- Slik som det er nå, ser det ut til at "Northguider" ligger på en sandbanke. Der kan den selvfølgelig ligge fint, men hvis det blir dårlig vær så kan det begynne å skje saker og ting, advarer han.

Interesseorganisasjonen Maritimt Forum samler hele den norske maritime næringen, og engasjerer over 700 medlemmer fra sør til nord. Husjord, som er daglig leder for forumets kontor i nord, beskriver 
bergingsoperasjonen som en kamp mot klokka.

- Det er veldig, veldig mange utfordringer knyttet til er operasjon som dette, for det er så sammensatt, utdyper han.

Dersom KV Svalbard - som er Norges største kystvaktskip - ikke skulle lykkes med bergingsaksjonen, kan det hende at man blir nødt til å leie inn et annet bergingsfartøy.

Krever spesialskip

En viktig forutsetning, i så tilfelle, er at også dette fartøyet må inneha riktig isklasse for å kunne operere i de krevende forholdene i Hinlopenstredet. Fjorden er kjent for sterk strøm, og er også tidvis islagt på denne tiden av året.

På nåværende tidspunkt er det, ifølge kilder HNN har snakket med, litt mindre is i området enn for en ukes tid siden. Men isen er stadig i bevegelse, og kan komme til å by på utfordringer.

Skulle det komme dit at et annet slepe- og bergingsfartøy må hentes inn, vil dette antagelig koordineres via det profesjonelle og nederlandske bergingsselskapet Ardent – som allerede er engasjert av det norske rederiet som eier tråleren.

Bidrar med ekspertise

Representanter fra Sarex Svalbard, som er et toårig prosjekt i regi av Maritimt Forum Nord, har også bistått i planleggingen av bergingsoperasjonen.

- Vi har hatt to representanter med, som nå har returnert fra Svalbard, forteller Husjord.

De to som har vært med, Andreas Kjøl i Sjøsikkerhetsavdelingen i Kystverket og forsker og nordområdeekspert Knut Espen Solberg, har begge hatt viktige roller i de to Sarinor-prosjektene som har omhandlet arktiske beredskaps- og redningsoppdrag.

De har en unik kompetanse på området, sier Husjord.

I forbindelse med den planlagte bergingen av "Northguider", er de to hentet inn for å bistå med kunnskap fra Sarinor-prosjektene, som har fokusert nettopp på redningsaksjoner i arktiske farvann.

- Gjennom SAR-prosjektene (søk- og redning, journ.anm) har vi skaffet oss en breddekompetanse i redningsoperasjoner i Arktis. Derfor var det naturlig for oss å tilby vår assistanse, sier Husjord, som gjennom MFN står bak Sarinor.

 

Tags