Morten Selnes

Morten Selnes er ansatt ved Norconsult AS i Bodø. Han har siden 1999 arbeidet med spørsmål knyttet til Regionalt Differensiert Arbeidsgiveravgift (RDA) i mange sammenhenger.

Articles by Morten Selnes

No articles found.