Andreas Østhagen, seniorforsker Fridtjof Nansens institutt og Nordområdesenteret

Seniorforsker Fridtjof Nansens institutt og Nordområdesenteret

Andreas Østhagen er programkoordinator for europeisk sikkerhetspolitikk og nordområdene, ved Institutt for Forsvarsstudier (IFS) i Oslo. Han er også tilknyttet den uavhengige tenketanken Arctic Institute. Østhagen er opprinnelig fra Bodø, har en mastergrad fra London School of Economics og har tidligere jobbet fire år ved Norges Europakontor i Brussel.