Andreas Østhagen og Andreas Raspotnik

Andreas Østhagen er programkoordinator for Institutt for Forsvarsstudier (IFS) i Oslo med europeisk sikkerhetspolitikk og nordområdene. Opprinnelig fra Bodø. Mastergrad fra London School of Economics, og har tidligere jobbet fire år ved Nord-Norges Europakontor i Brussel.

Andreas Raspotnik er analytiker ved The Arctic Institute samtidig som han fullfører sin doktorgrad ved Unversitetet i Köln med fokus på utviklingen av en EU-politikk for Arktis. Han er opprinnelig fra Østerrike og har tilbragt tid både ved UiO og ved UiT, og jobber for øyeblikket ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI) i Oslo.