Nye russiske restriksjoner på internasjonalt utdanningssamarbeid

Statsdumaen i Moskva. (Foto: Duma.gov.ru)

Nye russiske restriksjoner setter begrensninger for utvekslingsprogrammer, felles forskning med utlendinger, konferanser og vitenskapelige kongresser, samt utveksling av vitenskapelig litteratur.

I forrige uke vedtok den russiske statsdumaen en ny revisjon av den russiske utdanningsloven.

Revisjonene setter utdanningsaktiviteter inn i et strengt rammeverk som kan legge alvorlige begrensninger på mulighetene for internasjonal studentutveksling, kunnskapsutveksling og utveksling av vitenskapelig litteratur mellom utdannings- og forskningsinstitusjoner. Ifølge den nye loven vil alle disse aktivitetene bare være mulig dersom man har en avtale med russiske myndigheter, rapporterer Vedomosti.

Loven forbyr utdanningsinstitusjoner å vise uvennlighet mot russisk kultur og russisk historie, samt å promotere handlinger som motsier den russiske grunnloven «gjennom unøyaktig rapportering», sier Vedomosti videre.

Nord universitet i Bodø har samarbeidet tett med MGIMO i Moskva, det tekniske statsuniversitetet i Arkhangelsk og andre russiske utdanningsinstitusjoner de siste 25 årene.

Frode Mellemvik, direktør for Nordområdesenteret ved Nord universitet, har vært en nøkkelperson i norsk-russisk utdanningssamarbeid. Han sier internasjonal utdanning og forskningssamarbeid bør styrkes og utvikles videre.

Frode Mellemvik, direktør ved Nordområdesenteret. Foto: Nord universitet
Frode Mellemvik, Direktør ved Nordområdesenteret ved Handelshøyskolen på Nord universitet.

Vi har et omfattende og veletablert samarbeid med russiske universitet, som inkluderer studentutveksling til og fra Russland, samt mange forskningsaktiviteter i samarbeid med russiske universitet. Våre russiske partnere og vi har stor nytte av dette samarbeidet, og i den grad denne type samarbeid må godkjennes av noe overordnet organ i Russland, er jeg sikker på at russiske myndigheter vil sette pris på at våre samarbeid videreføres og videreutvikles, sier Mellemvik og legger til:

– Generelt er jeg opptatt av at internasjonalt utdannings- og forskningssamarbeid bør forsterkes og videreutvikles, og at i den grad det er etterspørsel etter den kunnskap og kompetanse som slikt samarbeid bidrar til bør det settes få grenser for dette. Denne oppfatningen er jeg sikker på deles av mine russiske kolleger.

12. januar publiserte avisen Troitsky Variant et opprop til lovgiverne som krevde at de skulle nekte å vedta den nye loven. Oppropet er signert av mer enn 1700 forskere, journalister og lærere.

Les også

 

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på engelsk og har blitt oversatt av HNNs Elisabeth Bergquist.

Tags