Norge får LNG-kritikk fra USA

LNG Carrier off Norway's Northern Coast // LNG-skip langs norskekysten (Foto: Torbein Rønning/Flickr)
LNG carrier of Norway's Northern Coast (Courtesy: Torbein Rønning under CC BY-NC-ND 2.0 on Flickr.com) 

Norge får kritikk fra USA for å slippe mer russisk gass inn til Europa. Detaljerte satellittdata analysert av HNN viser en omfattende logistikkoperasjon med fjorten ulike LNG-skip som gjennomfører minst ti overførings-operasjoner.

I løpet av den siste måneden har Nord-Norge blitt senter for skip-til-skip-overføring av russisk flytende naturgass, såkalt LNG.

I løpet av bare få uker har Sarnesfjorden og Kåfjorden utenfor Honningsvåg blitt arnestedet for verdens største skip-til-skip-overføringer (STS) av LNG. Novatek, Russlands største privateide naturgasselskap, har utarbeidet en omfattende logistikkplan for å optimalisere bruken av spesialiserte Arc7-isklassifiserte skip. Planen omfatter overføring av LNG fra Arc7-skip til konvensjonelle LNG-lasteskip utenfor kysten av Nord-Norge.

Tidligere i vår signerte Tschudi en samarbeidsavtale med Novatek om å lede logistikkstøtte for STS-operasjonene, en avtale som inkluderte innhenting av de nødvendige tillatelsene fra Kystverket. Tillatelsene gjelder for inntil 140 STS-overføringer mellom slutten av november og slutten av 2019 og dekker fire overføringsområder samt to offshore venteområder for skip før de kommer inn i fjordene.

Koordinerer mer enn et dusin LNG-tankere

En analyse av omfattende satellittdata viser detaljene i en hurtigvoksende shippingopersjon. Den første overføringen av LNG skjedde 26. november og fant sted mellom Arc7-klassifiserte Vladimir Rusanov og Arc4-klassifiserte Pskov. Overføringen varte i 96 timer. Siden da har minst ti nye overføringer skjedd, og sju av dem har funnet sted i løpet av de siste ti dagene.

Novatek holder fortsatt på med å nøye planlegge det nitidige arbeidet mellom skip som leverer LNG fra Sabetta på Yamal-halvøya og skip som kommer fra Vest-Europa. Som et resultat av dette har flere skip måttet vente i inntil fem døgn i et venteområde før skipet de skal laste om til, har kommet til overføringsområdet.

LNG carrier schedule for STS transfers
LNG carrier schedule showing the vessel pairings for LNG transfers and individual sailing and waiting periods and times in port. (Source: Author’s own work based on automatic identification system (AIS) and satellite data records.) // En oversikt over LNG-lasteskip som viser sammenhengen mellom skip og STS-overføringer av naturgass, samt de enkelte skips individuelle seilings- og ventperioder og havnetider. (Kilde: Journalistens fremstilling, basert på AIS og satelittdata)

Ettersom reisetiden fra Sabetta til Honningsvåg er kortere enn mellom Honningsvåg og havnene i Vest-Europa, har Novatek i øyeblikket seks Arc7-lasteskip på førstnevnte rute og åtte konvensjonelle LNG-skip på sistnevnte. En rundtur fra Sabetta til Honningsvåg, inkludert ombordlasting av LNG i Sabetta, seiling til Honningsvåg og overføring av LNG der, og retur til Sabetta, tar omtrent fjorten dager. Til sammenligning tar returreisen til Vest-Europa 16-18 dager, avhengig av hvilken havn skipet skal til.

Hver STS-overføring i Sarnesfjord og Kåfjord tar omtrent 80 timer, mer enn dobbelt så lang tid som kai-basert lasting og lossing av LNG. Naturgass som skal til Europa har blitt levert i Rotterdam i Nederland, Thamesport i Storbritannia, samt i Montoir og Dunkirk i Frankrike.

Map showing Novatek’s winter operation delivering LNG from Sabetta to Europe onboard Arc7 carriers or conventional carriers after ship-to-ship transfer off northern Norway. (Source: Author's own work)
Map showing Novatek’s winter operation delivering LNG from Sabetta to Europe onboard Arc7 carriers or conventional carriers after ship-to-ship transfer off northern Norway. (Illustration: Malte Humpert) 

 USA kritiserer Norges rolle I LNG-operasjon

Norges rolle i omlastingsoperasjonen har ført til hevede øyenbryn på den andre siden av dammen, i Washington D.C. Det amerikanske utenriksdepartementet sier i en uttalelse til Reuters at Norges rolle er kontraproduktiv "i en tid når russisk gas utgjør en voksende andel av Europas energiimport, vil ekstra volum med russisk gass undergrave Europas forsøk på energidiversifisering."

Og mens russisk naturgass-sektor i stor grad er unntatt fra de omfattende økonomiske sanksjonene som ble introdusert etter Russlands krig med Ukraina i 2014, er Novatek underlagt finansielle restriksjoner som har tvunget selskapet til å skaffe seg alternativ finansiering for Yamal LNG-prosjektet fra Kina.

I en kommentar til High North News avviser Olje- og Energidepartementet den amerikanske kritikken og uttaler at "Europa har et velfungerende gassmarked. De planlagte skip-til-skip-overføringene av russisk LNG i Nord-Norge er et kommersielt prosjekt. Det faktum at LNG kommer inn på markedet gjennom slike overføringer er ingen sak for OED."

Novatek reagerer på amerikansk kritikk

Det gjenstår å se hvilket press USA vil legge på Norge i sakens anledning. Novatek er i alle fall klar over de politiske implikasjonene av selskapets pågående aktiviteter ved norskekysten og har som mål å åpne en LNG-overførings-base nær Murmansk innen 2022.

I et arktisk utviklingsmøte med den russiske statsministeren Dmitry Medvedev henspeilet Novateks styreformann Leonid Mikhelson spesielt til de amerikanske kommentarene og understreket viktigheten av å utvikle Russlands egen permanente STS-overføringskapasitet. "Vi ser allerede i dag at Norge har kommet under press fra vestlige partnere på grunn av våre LNG-overføringer, så vi må begynne med STS- overføringer i Ur-bukta så raskt som mulig."

I den nærmeste tida fremover vil farvannet nær Nordkapp fortsatt syde av økonomisk aktivitet mens Novatek øker sine operasjoner relatert til arktisk naturgass, og selskapet vil i det minste på kort sikt være avhengig av norske farvann for å kunne besørge eksport til Europa.

Tags