Vil snakke om tog i nord

Fylkesrådsleder i Troms Cecilie Myrseth (Ap) vil dra i gang debatten om tog i nord. (Foto: Lars Åke Andersen/Frifoto.no)
- Utviklingen av Nord-Norge krever at vi tar debatten om tog også lengst nord, sier Cecilie Myrseth (Ap).


- Utviklingen av Nord-Norge krever at vi tar debatten om tog også lengst nord, sier Cecilie Myrseth (Ap).

- Det er nå toget går, bokstavlig talt, sier fylkesrådsleder i Troms Cecilie Myrseth (Ap) og viser til høringsfristen for Nasjonal transport går ut 1. mars. Den skal legge grunnlaget for en stortingsmelding om Nasjonal transportplan i perioden 2018-2029.

I arbeidet med Nasjonal Transportplan er sentrale elementer økt vektlegging av samfunnsøkonomisk nytte, klima, og en egen godsstrategi. 

Myrseth viser til at blant annet sjømateksporten øker år for år, og at regjeringen ønsker mer av nettopp det. 

- Men hvordan skal vi løse transporten? Parisavtalen forplikter oss også til å få ned klimagassutslippene, og i tillegg har EU lenge vært klar på at mer transport må flyttes over fra vei til skinner. Skal Nord-Norge være en motor for norsk økonomi i framtida er det vanskelig å komme unna debatten om hvilken rolle jernbanen skal ha, sier hun. 


Vil ha bane til Finland

- Norsk økonomi flytter nordover, og mulighetene flytter nordover. Da må vi spørre oss om også jernbanen skal flytte nordover, sier Myrseth. Helt konkret hvor sporet skal gå vil hun ikke være, men en framtidig jernbaneforbindelse fra Ofotbanen og nordover, og en forbindelse til Finland, er noe Fylkesrådet i Troms har ønsket seg både på grunn av transport- og miljøutfordringer, og jernbane i Troms må bli en del av an framtidig sammenhengende Nord-Norgebane. 

Nå vil fylkesrådslederen i Troms ha både kommuner, næringsliv, fagbevegelse og andre organisasjoner med på debatten om tog lengre nord enn i dag:

- Tidligere har denne diskusjonen blitt avfeid som urealistisk, men både utviklingen lengst nord og klimahensyn gjør at forutsetningene for debatten er endret, sier hun. Nå utfordrer Myrseth til en diskusjon om såvel mulighetene som utfordringene med jernbane, ikke minst med tanke på naturinngrep og reindrift. Tags