Lokalpolitikken styrer veiutbyggingen

Lokalpolitiske hensyn styrer hvilke riksveier det satses på, ikke den forventede trafikkveksten.

Lokalpolitiske hensyn styrer hvilke riksveier det satses på, ikke den forventede trafikkveksten,  ifølge forskerne Thor-Erik Sandberg Hanssen og Finn Jørgensen ved Handelshøgskolen, Universitetet i Nordland. Dette skriver Aftenposten. 

Forskerne har funnet at det i liten grad tas hensyn til forventet trafikkvekst. Det investeres ikke mer i riksveier hvor det forventes kraftig trafikkvekst. Forskerne har også konkludert at det investeres mest i riksveier i fylker som i forhold til innbyggertallet er overrepresentert på Stortinget.