En uke med «krise»

Bodø ønsker å være helt i front når det kommer til kriseberedskap og samordnede øvelser.
«Kriseuken 2015" ved Universitetet i Nordland  åpner tirsdag 21. april. Torsdag 23. april blir det fullskala kriseøvelse på campus i Bodø.

Tirsdag og onsdag i "kriseuken" blir det åpne, faglige foredrag.

- Mennesker som har opplevd å måtte håndtere kriser, enten som del av sitt arbeid eller i privat sammenheng,  forteller om sine opplevelser og erfaringer. Felles for dem er at disse menneskene, med liten grad av forvarsel, har måttet plutselig håndtere dramatiske forhold uten å være spesielt forberedt på hva som har møtt dem, eller at de har hatt full oversikt over konsekvensene, sier øvingsleder Erlend Hagenes, til nettstedet til Universitetet i Nordland.