- Vi tuller ikke med skatt i dette landet

Jernmalm kan ikke takseres som naturgrus, mener Rana Gruber som har gått rettens vei for å få eiendommene taksert som det de er. I august fikk de medhold i lagmannsretten, men tvisten ruller videre og kan ende i retten på ny.
Rådmann i Rana Robert Pettersen sier kommunen følger reglene for eiendomsskatt.
Rådmann i Rana Robert Pettersen sier kommunen følger reglene for eiendomsskatt. 

Etter at kommunen gjennomførte ny verditaksering av eiendommer førte det til en verdiøkning på over 700 millioner kroner for Rana Gruber AS. Selskapet er ikke enig i premissene for takseringen, og saksøkte kommunen. 

Rana kommune vant på alle punkter i dommen som kom i november, men nå har Rana Gruber anket saken til lagmannsretten. 

- Er det vanskelig å taksere mineralforekomster? 

- Det er takstmenn som gjør det, og vi forutesetter at de har den rette kompetansen til å gjøre det, sier rådmannen. 

- Hvordan kvalitetssikrer dere at de som får jobben kan faget godt nok? 

- De har offentlig godkjenning, sier Pettersen. 

- Har dere dialog med andre mineralkommuner om denne typen spørsmål? 

- Vi er en del av KS eiendomsskatteforum som diskuterer alt som har med eiendomsskatt å gjøre. Ellers registrerer vi at Rana Gruber har vært en runde i tingretten og tapt på alle punkter. At de nå anker saken har jeg ikke så mye annet å si om enn at jeg tar det til etterretning, sier Pettersen. 

Han forteller at i alle kommuner med eiendomsskatt skal alle formalitetene rundt skatten tas opp hvert år. I Rana ble det sist gjort vedtak i desember 2014. 

- Vi tuller ikke med skatt i dette landet, det er klare regler for hvordan man skal håndtere dette. 

- Er det ikke urimelig at Rana Gruber må betale ti ganger så mye eiendomsskatt som Sydvaranger, selv om forekomsten i Rana er mindre? 

- Jeg kjenner ikke til det utover det at jeg registrerer at man i Sør-Varanger kommune nå er i gang med ny taksering. 
Tags