Vil ha sykehussamarbeid over landegrensene

Rektor ved UiT Niorges arktiske universitet, Anne Husebekk med rapporten "Vekst i nord" som hun overleverte statsministrene Alexander Stubb (Finland) og Erna Solberg under konferansen Arctic Frontiers. (Foto: Linda Storholm).
Det skal være trygt og attraktivt å bo i nord. Tilgang til gode helsetjenester er en forutsetning for det. Grenseløst helsesamarbeid er en vei å gå.

Det skal være trygt og attraktivt å bo i nord. Tilgang til gode helsetjenester er en forutsetning for det. Grenseløst helsesamarbeid er en vei å gå.

Det mener ekspertgruppen bak rapporten «Vekst fra nord», som anbefaler at samarbeidspotensialet mellom grensekommunene i det de kaller skandinavisk Arktis, anerkjennes og støttes av nasjonale myndigheter.

Sykehussamarbeid

Universitetssykehusene i Tromsø, Umeå og Oulu er hver for seg for små til å kunne opprettholde kompetanse på svært spesialiserte medisinområder. Sammen vil de imidlertid kunne ha et befolkningsgrunnlag som kunne holde på svært spesialisert kompetanse i skandinavisk Arktis, mener ekspertgruppen.

Store avstander

Gruppen peker på at store avstander og tynt befolkede områder understreker behovet for teknologisk utvikling også på helsesiden. Telemedisin og nye teknologiske løsninger vil være viktig for at folk skal føle det trygt å bo i nord.

Ekspertene anbefaler derfor helt konkret at regionene eller fylkeskommunene i de nordlige delene av Norge, Sverige og Finland gis status som testområder for et grenseoverskridende samarbeid innenfor svært spesialiserte medisinområder.

Trivsel og bolyst

Skandinavisk Arktis omfatter nordområdene i Finland, Sverige og Norge, og i rapporten pekes det på at rammevilkårene må samordnes også på andre områder enn mobilitet og næringsliv. Offentlige tjenester spiller en viktig rolle for trivsel og bolyst.

Lokale initiativ

Det anbefales også at, i stedet for nye utredninger eller føringer fra hovedstedene, bør regjeringene sette inn ressurser for å støtte lokale initiativ.

Rapporten «Vekst fra nord» trekker også frem behov for bredere beredskapssamarbeid innenfor søk og redning, og et langt tettere samarbeid mellom politistyrkene i de respektive landene.

--

Ekspertgruppen besto av rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet, landshövding i Västerbotten, Magdalena Andersson og Risto E. J. Penttilä som er administrerende direktør i Finlands Sentralhandelskammer. Det var de tre landenes statsministre som oppnevnte ekspertgruppen i april 2014. Den ferdige rapporten ble lagt frem 19. januar.

Hele rapporten finner du her. 
Se også artikkelen Felles front for vekst i nord 

 

Tags