- Mulig å få til både sjøkabler og industri

Nordlandsnett har som strategi å samle nettet i hele regionen, nå har de kjøpt nettet fra Rødøy-Lurøy kraftverk AS. (Foto: SKS)
Stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) mener det er en miljøgevinst i å legge strømmen i sjøkabler ut av landet, og at det ikke vil gå ut over rammebetingelsene til industrien.
Stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) mener det er en miljøgevinst i å legge strømmen i sjøkabler ut av landet, og at det ikke vil gå ut over rammebetingelsene til industrien. 

Olje- og energidepartementet har gitt klarsignal til å bygge nye strømkabler til Tyskland og Storbritannia. Adm.dir. Arve Ulriksen i Mo industripark mener det er samfunnsøkonomisk galimatias og sier det er på tide å ta logikken i bruk. 

Han viser til at energien taper effekt under transport, at Europa per i dag ikke har behov for denne typen strøm, og at det miljømessig vil gi en mye større gevinst å utnytte kraften lokal. 

Odd Henriksen, som sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget er ikke enig. 


- Deler ikke bekymringen

- Gitt at de stemmer de premissene Arve Ulriksen legger til grunn forstår jeg han. Men jeg deler på ingen måte hans bekymring, sier Henriksen. 

- Vi har noen sjøkabler til Europa i dag, og der er det overskudd, det betyr at nettleien for forbrukerne går ned. 

I følge Henriksen er det ingenting som tilsier at dette skal snu, det er ingen fare for at det skal bli et underskudd i disse prosjektene som vil føre til økt nettleie for industrien og forbrukerne. 

- Men vil det ikke være miljømessig smartere å bruke energien lokalt, -uten tap av effekt? 

- Jeg mener det er en miljøeffekt i dette, det har en effekt å dele energi over landegrensene. Tall fra European Network of Transmission System Operators for Electricity viser at disse to kablene alene, vil redusere de årlige utslippene i England og Tyskland med henholdsvis 1,6 mill. tonn CO2 og 3,1 mill. tonn CO2. Vår grønne kraft erstatter England og Tysklands kullkraft. I vårt kraftmarked, som er Norden, er det spådd et årlig kraftoverskudd på mellom 25 og 35 terrawattimer de neste femten årene. Det betyr lav pris og overskudd i salg av kraft, sier Henriksen. 


Ja takk, begge deler?

Han er ikke i tvil om at det er en samfunnsøkonomisk god investering å legge til rette for salg av kraft, uten at det står i motsetning til industriens rammevilkår. 

- Jeg mener det er mulig å få til begge deler. 


Stortingsrepresentant Odd Henriksen (H). (Foto: Stortinget)
Stortingsrepresentant Odd Henriksen (H). (Foto: Stortinget)

Tags