Lager møteplass for å diskutere bruken av kyst og fjord

Norge og Kina har inngått en avtale som i praksis åpner det kinesiske markedet for norsk laks igjen. (Foto: Johan Wildhagen/Norges Sjømatråd)
Naturvernforbundet og Hardangerfjordseminaret lager møteplass for å veksle kunnskap og diskutere kystnatur og arealkonflikter i kystsonen.
Naturvernforbundet og Hardangerfjordseminaret lager møteplass for å veksle kunnskap og diskutere kystnatur og arealkonflikter i kystsonen.

Seminaret har de kalt Levende kyst -levende fjord, og på dagsorden står i hovedsak havbruksrelaterte tema, med både rømming, lus, arealbruk og bærekraft som tema. 

Det er også funnet plass til foredrag om økosystemet og mineralnæringens bruk av sjødeponi. Det blir eksempler på lokal kystsoneforvaltning i Altafjorden og Skjerstadfjorden. 

Seminaret går over to dager, 29. og 30. januar, og samler deltakere fra hele landet. 

- Presset på kystnaturen i nord er stort, samtidig som kunnskapen om økosystemene og påvirkning fra ulike næringsaktiviteter er begrenset. Vi ønsker å gi en oppdatert beskrivelse av situasjonen for fjorder og kystområder i nord, sier fagrådgiver i Naturvernforbundet, Jorunn Vallestad.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Hardangerfjordseminaret, som etter åtte år er blitt en møteplass for sentrale aktører i forvaltningen av vassdrag, fjorder og kystmiljø. Nå vil man skape en tilsvarende møteplass i nord. 

Naturvernforbundets Nordområdekoordinator, Geir Jørgensen, forteller at forbundet tar sikte på å etablere seminaret som et årlig innslag. Om det skal legges fast til Bodø, eller rullere i de tre nordnorske fylkene skal vurderes etter første arrangement.  

 

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: