Trenger felles løsning når ulykken inntreffer

Vi har kunnskapen til å utvikle Arktis, og kanskje er vi kloke nok til å bruke den, skriver Christin Kristoffersen.
Hvordan skal man på best mulig måte gi beskjed når ulykken er ute? Og hvordan vet man at beskjeden er mottatt? Per i dag finnes det ingen god løsning på dette enkle, men potensielt fatale spørsmålet.

Hvordan skal man på best mulig måte gi beskjed når ulykken er ute? Og hvordan vet man at beskjeden er mottatt? Per i dag finnes det ingen god løsning på dette enkle, men potensielt fatale spørsmålet. 

Marintek har ledet flere prosjekter som handler om kommunikasjon i Arktis. Gjennom intervjuer, analyser og testing har de erfart at struktruen ikke er god nok for framtidens maritime operasjoner og den økende aktiviteten i området. Dette påvirker sikkerheten til fiskere og andre som bruker havet i nord. 

Marintek er blant innlederne når Sarinor tirsdag inviterer til seminar om alarmering og varsling i forbindelse med søk og redning, og de vil legge fram funn og forslag til nye løsninger for varsling. 


Ingen stor rød knapp

Prosjektleder Frode Nilssen i Sarinor forteller at det tilsynelatende enkle kan være utfordrende nok:

- Det er per i dag ingen fast standard for hvordan man skal varsle når for eksempel en fiskebåt er i ferd med å gå ned. Det er ingen "stor rød knapp" å trykke på, forteller han. Dermed er det mange måter å varsle på, som gjennom mobiltelefon og VHF. 


Vet ikke om meldingen er mottatt 

Men når den som er i nød har varslet er det ingen automatikk i at vedkommende får tilbakemelding. 

- Per i dag får man ingen kvittering for mottatt nødmelding. Det gir en utrygghet for den som varsler, og fører også til at man velger å varsle flere ganger om samme nødsituasjon, sier Nilssen. 

Under seminaret selv skal industrien selv legge fram praktiske erfaringer, og blant deltakerne er Politimesteren i Salten og Hovedredningssentralen i Nord-Norge. 

 Sarinor 

Satt i gang på initiativ fra Maritimt Forum Nord. 
Prosjektet handler om søk og redning i nordområdene. 
Styringsgruppen ledes av Tor Husjord (Maritimt Forum Nord), og har medlemmer fra rederiforbundet, Norske Shell, ENI, Norwegian Hull Club, Hovedredningssentralen i Nord-Norge, Nordland fylkeskommune og Maritim21. 
Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: