Hvor skal veien gå?

Det er det sentrale spørsmålet når Statens Vegvesen legger ut Hålogalandsvegen på høring.

Det er det sentrale spørsmålet når Statens Vegvesen legger ut Hålogalandsvegen på høring. 

Planprogrammet og silingsrapporten med traséforslag er nå ute til høring, med frist den 6. mars. I forbindelse med høringen blir det arrangert flere folkemøter hvor Vegvesenet informerer om prosjektet og, bokstavlig talt, veien videre.

Det blir arrangert folkemøter i Lødingen, Harstad, Kvæfjord og Sortland, Evenes, Tjeldsund og Skånland. 

Det er også laget en film som illustrerer hele prosjektet, se under. 

Tags