- Vi må ta logikken i bruk

Nordlands unike tilgang til vannkraft har gjort det mulig å bygge store industribedrifter i fylket. Her et foto fra Celsa Armeringsstål AS i Mo i Rana, som er Norges største gjenvinningsbedrift og verdensledende på sitt felt innen miljøvennlig teknologi. (Foto: MIP info)
Å sende norsk fornybar energi til Europa med sjøkabel er et dårlig tiltak for både miljø, industri og lommebøkene til nordlendinger flest, mener Arve Ulriksen.
Å sende norsk fornybar energi til Europa med sjøkabel er et dårlig tiltak for både miljø, industri og lommebøkene til nordlendinger flest, mener Arve Ulriksen. 

- Vi må ta logikken i bruk, sier direktøren i Mo Industripark og maner politikerne til å "bruke huet". 

Nordland har enorme fordeler gjennom stor tilgang til fornybar vannkraft, og den er ikke Ulriksen interessert i å sende ut av landet. 

- Siden dette havner under miljøparaplyen er det ingen som stiller spørsmål om forslaget om å legge sjøkabel til Europa, men for meg er ikke dette god miljøpolitikk, sier Ulriksen og trekker pusten. Som industrimann med erfaring fra hele Nordland er han godt kjent med de unike fortrinnene kraftkrevende industri i Nordland har, og dette bør brukes lokalt, hvor miljøgevinsten blir størst mener han.


Dårlig for folk flest

I en kronikk retter han kritiske spørsmål til beslutningstakerne som ønsker å eksportere kraften fra nord. Etter Ulriksens mening en dårlig løsning for både industrien, miljøet og lommeboken til folk flest. 

- Det å tvinge kostnaden ved en slik utbygging over på industrien og folk i regionen er ikke riktig, sier han og tenker på at utbygginger i nettet finansieres gjennom netteleien. Statnett har vært en pådriver for å få bygget flere sjøkabler til Europa for å kunne tjene penger på å utnytte prisforskjellene mellom det norske og det europeiske kraftmarkedet. Men strømkablene vil gi høyere nettavgift, og med stor sannsynlighet også høyere strømpris. 

- Det viser en analyse Statnett selv har utført, sier Ulriksen. Han mener at dersom Europa har så stort behov for kraft må de ta kostnaden selv, men per i dag er det ikke behov for denne kraften i europeisk industri. I dag er problemet for mye uregulert kraft i det europeiske kraftnettet, og mer av dette vil bare forverre situasjonen. 

Ulriksen tror heller ikke folk flest tar innover seg hva forslaget betyr for egen økonomi og arbeidsplassene lokalt. Investeringene og all risiko i disse prosjektene skyves over på private husholdninger, næringsliv og industri, mens de som nyter godt av investeringen ikke er med på å ta regningen. 


Må bygge lokale nett, ikke sjøkabel

Et av argumentene som brukes er at kablene vil gi bedre forsyningssikkerhet i Nordland, men den kjøper ikke Ulriksen:

- Nordland trenger ikke bedre forsyningssikkerhet på denne måten. De blander hummer og kanari når de tror dette vil gi oss bedre forsyningssikkerhet. Det er en mye bedre løsning for forsyningssikkerheten å bygge ut og fornye lokale nett, sier han. 

For Ulriksen er det merkelig at en utbygging tjener Norge som nasjon. Han tror mange politikere lar seg rive med av polemikken om klima og miljø. 

- Det er prisverdig å ha gode intensjoner, men man kan ikke finne opp nye fysiske prinsipper, sier han. For Nord-Europa trenger ikke mer kraft, de trenger reguleringskraft, noe som ikke kan leveres i sjøkabel fra Nordland. Det vil rett og slett ta for lang tid for strømmen å nå fram til at den kan brukes til å utjevne krafttilgangen i Nord-Europa for eksempel ved bortfall av vind. 


Fysisk umulig

- Det er fysisk ikke mulig å bruke de norske sjøkablene til dette, de er ikke hurtige nok. Det vil for eksempel ta omkring 45 minutter å snu strømmen i en 1400 megawatts kabel, viser Ulriksen til. 

- Det er også sagt at man taper effekt ved å transportere strøm slik? 

- Ja, det er mange som har regnet på det, og tapet kan godt bli så stort som 15 prosent. I tillegg kan norsk strøm bidra så ubetydelig at det ikke svarer til innsatsen å sende den til Europa, sier Ulriksen. 


Galimatias

Ved å bruke kraften lokalt får man mer ut av den. Om den lokale industrien i Nordland bruker energien som er lokalprodusert vil det være bedre for både klima, arbeidsliv og forskning. 

- Samfunnsøkonomisk er det ren galimatias å sende energien ut av landet. Det beste for alle er å bruke energien lokalt, sier han. 

Men hvem skal så bruke energien Nordland produserer? Både husholdningene og industrien effektiviserer, og etterspørselen etter kraft går ned. For Ulriksen gir svaret seg selv, han vil legge til rette for økt miljøvennlig produksjon av metaller og mineraler i Norge. 

- Det er et tiltak som globalt vil redusere utslippene langt mer enn å investere i sjøkabel til Europa, konkluderer han. 

Arve Ulriksen
Arve Ulriksen (Foto: Arne F. Finne?)

Tags