Gratulerer med dagen, High North News!

Bursdagskake i High North News-redaksjonen i dag. (Foto: Hege Eilertsen)
Redaktøren vår oppsummerer vårt første år: Vi feirer oss selv i dag. Ikke med støyende fanfarer. Snarere med en ettårings stigende nysgjerrighet og appetitt på livet rundt seg. Vi er et ektefødt barn av det pulserende livet i nordområdene og menneskenes kjærlighet til det arktiske liv.

Vi feirer oss selv i dag. Ikke med støyende fanfarer. Snarere med en ettårings stigende nysgjerrighet og appetitt på livet rundt seg. Vi er et ektefødt barn av det pulserende livet i nordområdene og menneskenes kjærlighet til det arktiske liv.

For oss er nordområdene en daglig realitet, ikke en konferansearena fylt av eufori og retoriske poenger. Vi bor, arbeider og rapporterer fra det som beskrives som verdens mest spennende geografiske område.

I en urolig verden, hvor ikke minst terrorfrykten utfordrer livet til millioner av mennesker, er spenning et relativt begrep. Utfordringene er annerledes i Arktis enn i områdene rundt ekvator. Felles for begge områdene er at den journalistiske kompetansen og nærheten til begivenhetene er avgjørende for hva som rapporteres.

Vårt nedslagsfelt er nordområdene, et nyhetsområde som i High North News korte levetid har endret seg betydelig. Våre stoffområder er i første rekke politikk, næringsliv og kunst/kultur.

En reise i våre mest meste leste artikler - vi har til sammen produsert mer enn 1.800 nyhetssaker og kommentarer – illustrerer et betydelig spenn i begivenheter og endringer i forutsetningene for verdiskaping og utvikling i nord.

Gjennomgangen av de samme artiklene punkterer også myten om at nettbasert journalistikk er en trussel mot dybde og grundighet. Våre mest leste artikler finner vi blant kommentarer og lengre nyhetssaker. Kommentarene står i en særstilling.

Det gjelder redaksjonelle kommentarer, men i aller høyeste grad også kommentarer og analyser skrevet av våre faste, eksterne kommentatorer. Vi er stolt av at vi gjennom dette vårt første år har presentert nye, sterke, kompetente og overraskende stemmer. At de fleste av våre kommentatorer er kvinner er ikke tilfeldig. Det er, som i resten av High North News, et bevisst ønske om å presentere et bredere og riktigere bilde av hva som rører seg innenfor politikk og et utvidet næringslivsbegrep i nordområdene.

Sterk interesse opplever vi i særdeleshet også rundt våre reportasjer og intervju fra særlig Svalbard og Grønland.

Mest lest er kommentaren «Opphørssalg langs kysten», en analyse av det statlige salget av Cermaq til japanske Mitsubishi. Salget ble forberedt og gjennomført uten politisk debatt, og berørte en av Nord-Norges viktigste eksportnæringer. Interessant er det derfor å se at debatten om salg av statlig virksomhet først nå har nådd de nasjonale media. Ytterligere interessant fordi debatten blusser opp nå fordi noen godt betalte PR-kjendiser frykter for salg av Flytoget.

Det finnes sikkert argumenter for at flypendlere i Bærum må få lov å reise på norske tog. Sammenlignet med betydningen av hvem som eier matressursene i havet blir det likevel som irriterende lommerusk å regne.

Kunst og kultur kommer på også høyt opp på lista over leste saker. Våre kommentarer og reportasjer fra de unike SALT-prosjektet er blitt lest over hele verden. Svært høyt oppe på lista kom også et kommenterende oppgjør med mennesker som utfordret den nordnorske raushet og solidaritet. Kommentaren het «Bodø bare for Bodø-væringer», og slo av en eller annen grunn særlig godt an blant våre trofaste lesere i Tromsø.

Høyt oppe på lista ligger også våre gjestekommentatorer, som for eksempel Ragni Løkholm Ramberg som skrivet om «Nordnorsk stevnemøte», Åsa Elvik som skriver om kommunesammenslåing, Reidun Kjelling Nybø om livsnerven som ligger i kystruta, Pia Martine Wold og Benedicte Solaas som er sterkt meningsberettigede om utviklingen i nord selv om de bor i sør, Christin Kristoffersen om Svalbard og industri eller for eksempel Geir Jørgensen om det han kaller petroleumståka.


Blant de mest leste nyhetssakene finner vi alt fra reportasjer fra Svalbard, den nordnorske suksessbedriften LNS og kampen om framtida til øysamfunnet Træna.

Framtida i nord korrigeres og utfordres akkurat nå av lav oljepris, et anstrengt forhold til Russland, en gruveindustri som sliter, en europeisk økonomi i krise og en klimakrise som må løses. På den andre siden vokser folketallet, matressursene i havet forvaltes bedre enn noen gang, energi- og mineralressursene er her i fullt mon, reiselivet er livskraftig, universitetene vokser og kulturen blomstrer.

High North News er i ferd med å finne sin plass i nyhetsbildet, og vi finner den uten å bruke fem øre på markedsføring. All innsats rettes mot journalistikken.

På ettårsdagen har 3780 følgere på Facebook. I følge de som har greie på sånt er det ganske formidabelt.

Skulle vi ønske oss noe i bursdagsgave, i tillegg til flere fornøyde, sinte, irriterte eller engasjerte lesere, er det at våre venner inviterer flere venner, deler våre artikler i sosiale medier.


Vi går løs på et nytt år med ambisjoner, pågangsmot og en usvikelig tro på framtida i nord. Vi gjør det i takknemlighet til lesere, og andre som hjelper oss fram på veien videre.

Hilsen redaksjonen i High North News

 

Redaktør Arne O. Holm og journalist Hege Eilertsen på Arctic Business. (Foto: Linda Storholm)
Redaktør Arne O. Holm og journalist Hege Eilertsen på jobb under Arctic Business 2014. (Foto: Linda Storholm)

Tags