Setter av 300 millioner kroner til mulige tap i Russland

A weaker ruble means higher prices at home, less spending power abroad, and another round of belt tightening for most Russians. (Photo: Wikimedia Commons)
Sparebank 1 Nord-Norge har sendt ut børsmelding der de varsler en avsetning på 300 millioner kroner til å dekke mulige tap på engasjementet i Russland.

Sparebank 1 Nord-Norge har sendt ut børsmelding der de varsler en avsetning på 300 millioner kroner til å dekke mulige tap på engasjementet i Russland. 

- Krisen i russisk økonomi har ført til store problemer for mange russiske banker. Dette berører også Sparebank 1 Nord-Norges virksomhet. Vi har i dag sendt melding til børsen om at vi gjør en tapsavsetning på 300 millioner kroner på vår eksponering i Russland, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge.

Tapet er betydelig, men det rokker ikke ved bankens soliditet eller evnen til å følge veksten i Nord-Norge sier Janson i en pressemelding. 

Overskuddet per tredje kvartal var på 1,3 milliarder kroner før skatt, og bankens samlede utlån i Norge er på 100 milliarder kroner. 


Vanskelig likviditet

I Russland har banken siden 2008 eid om lag 10 prosent av Tavrichesky Bank, og denne banken er nå kommet i en vanskelig likviditetsmessig situasjon. 

I 2010 etablerte SNN North-West 1 Alliance Bank, hvor de eier 75 prosent. Denne banken er i hovedsak finansiert av Sparebank 1 Nord-Norge, og har ikke de likviditetsutfordringene som Tavrichesky Bank og flere andre russiske banker nå opplever. Nordnorsk næringsliv 

Sparebank 1 Nord-Norge har før tapsavsetningen en samlet eksponering i Russland på 615 millioner kroner.

- Da Sparebank 1 Nord-Norge gikk inn i det russiske bankmarkedet i 2008, var intensjonen å følge nordnorsk næringsliv som ønsket å ha virksomhet i Russland. Siden den gang har mye endret seg, både i vår landsdel og i Russland. Under ny ledelse, og som en del av ny strategi, besluttet Sparebank 1 Nord-Norge allerede i 2013 å trappe ned satsingen. Vi har siden redusert eksponeringen i Russland med mer enn 200 millioner kroner, men på grunn av krisen i russisk økonomi har det vært umulig å komme helt ut av markedet, sier Janson.

Den kriserammede rubelen har over lang tid økt presset på den russiske økonomien.

- Russlands økonomi er under sterkt press som følge av sanksjoner og mot-sanksjoner. Siden Russland er en stor oljeprodusent, har situasjonen blitt kraftig forverret gjennom den siste tids fall i oljeprisen, uttalte Janson til High North News i begynnelsen av desember.

400px-Jan-Frode_Janson
Konsernsjef Jan-Frode Janson i Sparebank 1 Nord-Norge. (Foto: Sparebank 1 Nord-Norge)

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: