Felles front for vekst i nord

Rektor Anne Husebekk (t.v.) vil ha felles nordskandinavisk vekststrategi, mens statsminister Erna Solberg er mer skeptisk. -Norge har egne, spesielle, interesser også, sier Solberg. (Foto: Linda Storholm).
Norge, Sverige og Finland har mange felles interesser i nord, og landene bør samordne seg langt bedre for å sikre vekst i skandinavisk Arktis, mener en ekspertgruppe.

Norge, Sverige og Finland har mange felles interesser i nord, og landene bør samordne seg langt bedre for å sikre vekst i skandinavisk Arktis, mener en ekspertgruppe.

Gruppen, som var oppnevnt av de tre landenes statsministre i april 2014, presenterte sin rapport under Arctic Frontiers i Tromsø denne uken. De fremhever fire drivere for fremtidig bærekraftig vekst, og anbefaler fire virkemidler for å oppnå dette.

Fire drivere..

Ifølge denne ekspertgruppen, der rektor Anne Husebekk ved UiT Norges arktiske universitet, var norsk representant, er de fire driverne LNG og fornybare energikilder, grønnere løsninger for gruveindustrien, økt turisme, samt løsninger på is- og kuldeproblemer.

..og fire virkemidler

Og virkemidlene som skal gjøre at disse definerte driverne skal virke til felles skandinavisk gavn, er felles rammevilkår, det er et felles talent- og arbeidsmarked, felles langsiktig transport o infrastruktur og endelig en felles stemme i arktiske spørsmål.

Alt felles - uaktuelt

Selv om Norges statsminister, Erna Solberg, nærmest umiddelbart skjøt ned tanken om en felles nordisk eller skandinavisk stemme i arktiske spørsmål, er det nok av mer avgrensede områder det kan arbeides med.

Til High North News uttalte Erna Solberg at nordområdene ikke bare er grunnlag for felles politikk, men også det viktigste området for nasjonal utvikling for Norge fremover.

Norske spesialinteresser

-Jeg tror ikke det er noen mulighet for at vi skal kunne si at Arktis er et felles interesseområde. Arktis er av så vital interesse for Norge, med vår lange kystlinje, våre svære havområder og områdene på og omkring Svalbard, at er det vanskelig å se at vi kan ha en helt felles nordområdestrategi. Men på noen områder kan vi selvsagt ha felles interesser og opptreden, sier Solberg.

En strategiplan

 Finlands statsminister, Alexander Stubb, sa seg i stor grad enig med sin norske kollega, men helte likevel mest over mot at muligheten for samarbeid og felles løsninger er mange.

-Jeg vil nok si at den rapporten vi har foran oss er en slags skandinavisk strategiplan som kan hjelpe oss å fokusere viktige områder, og jeg synes de fire driverne som er nevnt er gode.

Også Nordisk råd

Stubb understreket for øvrig at man også gjennom Nordisk råd arbeider med mange slike felles spørsmål – og for å løse mange overføringsproblemer landene imellom.

Gruppen bak rapporten mener at de tre landene nå har en gyllen anledning til å gjøre det de kaller skandinavisk Arktis til et laboratorium for et enda tettere regionalt samarbeid, der man kan prøve ut smarte løsninger og skape bærekraftig vekst på tvers av landegrensene.

Grensehindringer

Når det gjelder virkemidlene, så pekes det på fjerning av grensehindre, samordning av byggeforskrifter og grenseløse offentlige tjenester.

Det felles talent- og arbeidsmarkedet kan innebære harmonisering av krav til utdanning og kvalifikasjoner i regulerte yrker, koordinering av arbeidsmarkedsetatene og felles utdannings- og forskningsprogrammer.

Mot Europa

På transport- og infrastrukturområdet nevner ekspertgruppen mulige alternative finansieringsordninger og tett jobbing mot Europakommisjonen om betydningen av gode transportforbindelser i skandinavisk Arktis.

Det slås fast at potensialet for bærekraftig vekst er stort, men det advares samtidig mot å bagatellisere usikkerhetsmomentene, for eksempel knyttet til hvor stor trafikken i nordlige sjøruten egentlig vil bli, og hva som blir virkningene av klimaendringene i Arktis.

Vekst fra nord

Rapporten, som har fått navnet Vekst fra nord, konkluderer med å fastslå at både vekstdriverne og virkemidlene som er foreslått krever reelt politisk engasjement. De tre landenes regjeringer anbefales å innføre tilsvarende mål for sin nasjonale politikk, og at politikk for nordområdene må bli en integrert og prioritert del av landenes politikk, ikke et spesialfelt.

Hele rapporten kan leses og lastes ned her. 

 

Finlands statsminister, Alexander Stubb, er mer positiv til felles strategier i skandinavisk Arktis enn Erna Solberg tilsynelatende er. (Foto: Linda Storholm).
Finlands statsminister, Alexander Stubb, er mer positiv til felles strategier i skandinavisk Arktis enn Erna Solberg tilsynelatende er. (Foto: Linda Storholm).

Tags

Newsletter

Stay on top, click here for our weekly newsletter: